porady-psychologiczne-radom-02-02

Warsztaty Wzmacniające Poczucie Własnej Wartości

Dla kogo?

Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cel zajęć:

Pozytywna i adekwatna samoocena to fundament, na którym opiera się prawidłowy rozwój dziecka. Dziecko, które posiada pozytywny obraz własnej osoby chętniej eksploruje otaczającą go rzeczywistość, nabywa nowe kompetencje, nawiązuje trwalsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi. Celem zajęć jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, które przełoży się na wszystkie sfery rozwoju i życia dziecka. Skutkuje to większym zaufaniem do swoich pomysłów i chęcią do realizacji celów. Dziecko jest wytrwałe i konsekwentne w działaniach, posiada większą świadomość swoich mocnych stron, jest kreatywne i twórcze. Lepiej radzi sobie ze zmianami, nie boi się przyznawać do błędów, a popełnianie błędów nie skutkuje zaniechaniem działania. Dziecko z wysokim poczuciem własnej wartości łatwiej komunikuje się z innymi, potrafi współpracować i budować trwałe relacje.

Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w warsztatach wzmacniających poczucie własnej wartości:

Uczestnicy pracują w grupach liczących 10-15 osób. Wzmacnianie poczucia własnej wartości jest możliwe poprzez ćwiczenia i trening, oparty na opanowywaniu nowych umiejętności oraz zwiększaniu samoświadomości. Udział warsztacie dzieciom daje możliwość zrozumienia mechanizmów wpływających na budowanie poczucia własnej wartości, poszukiwania swoich mocnych i słabych stron, polubienia siebie takim jakim się jest. W efekcie uczestnicy wzmocnią swoją samoocenę, zaakceptują swoje niedoskonałości, przestaną bać się popełniania błędów oraz wezmą odpowiedzialność za myśli na swój temat.

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 60 / 90 minut, cykl 8-10 zajęć.

Prowadzące Aneta Frąchowicz-Szewczyk i Anna Cieślińska – aktorka, wokalistka, edukator.