porady-psychologiczne-radom-02-02

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

 • z trudnościami adaptacyjnymi do przedszkola, żłobka,
 • w sytuacji około rozwodowej,
 • po traumatycznych doświadczeniach,
 • w żałobie,
 • nieśmiałych, z niską samooceną,
 • z zachowaniami agresywnymi wobec rodziców/rodzeństwa
 • w problemach lękowych,
 • w nadmiernym przeżywaniu stresu,
 • w problemach typu: moczenie mimowolne, tiki, mutyzm wybiórczy,
 • w problemach wychowawczych, szkolnych, rówieśniczych,
 • problemy wieku dorastania.

Terapia jest prowadzona w nurcie poznawczo – behawioralnym, z wykorzystaniem terapii zabawą oraz metod dialogu motywującego. Do diagnozy używamy profesjonalnych testów psychologicznych.