seksuolog-radom-2

Konsultacje psychologiczne

Pierwsze spotkania z psychologiem lub seksuologiem mają charakter konsultacji. Dają stronom możliwość wstępnego poznania się, a przede wszystkim określenia obszarów problemów, dokonania przez psychologa diagnozy psychoterapeutycznej oraz ustalenia celów, które chcesz osiągnąć. Jest to czas na rozmowę o możliwościach i ramach dalszej współpracy.

To również możliwość, abyś mógł/mogła sprawdzić, czy psychoterapeuta jest osobą, z którą chcesz dalej pracować. Te spotkania bowiem mogą, ale nie muszą zakończyć się decyzją o rozpoczęciu psychoterapii.