Psychoterapia indywidualna

 • problemy związane z zaburzeniami nastroju (depresyjność, nerwowość, poczucie bezsilności, pustki)
 • lęki, fobie, zaburzenia osobowości
 • problemy z radzeniem sobie z agresją i złością
 • problemy z nawiązywaniem relacji z innymi
 • niskie poczucie własnej wartości
 • brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych (np. egzaminy, praca)
 • wzmacnianie asertywności
 • poczucie straty, uczucie nieprzemijającej żałoby
 • trudności w przezwyciężaniu życiowych kryzysów (np. utrata partnera, pracy, rozwód)
 • treningi relaksacyjne
 • trudności z relacjami z płcią przeciwną