terapia-par-malzenska-radom-01

Psychoterapia par

  • diagnoza przyczyn problemów
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych
  • umacnianie więzi partnerskich/rodzinnych
  • trening komunikacji (jak mówić o własnych potrzebach, oczekiwaniach, uczuciach)
  • terapia dla rodzin w kryzysie (przemoc, alkoholizm, przewlekła choroba jednego z członków rodziny)