Prowadzimy psychoterapię indywidualną dla dzieci, młodzieży osób dorosłych oraz psychoterapię par i rodzin, a także grupowe formy terapii dla różnych grup wiekowych.

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji. Dają stronom możliwość wstępnego poznania się, a przede wszystkim określenia obszarów problemów, dokonania przez psychologa diagnozy psychoterapeutycznej oraz ustalenia celów, które chcesz osiągnąć. Jest to czas na rozmowę o możliwościach i ramach dalszej współpracy.

To również możliwość, abyś mógł/mogła sprawdzić, czy psychoterapeuta jest osobą, z którą chcesz dalej pracować. Te spotkania bowiem mogą, ale nie muszą zakończyć się decyzją o rozpoczęciu psychoterapii.

Jeżeli podejmiemy decyzję o dalszej wspólnej pracy, ustalimy miejsce i czas spotkań. Psychoterapia indywidualna odbywa się raz w tygodniu i trwa 50 minut, w przypadku psychoterapii par spotkania trwają 75 minut.