porady-psychologiczne-radom-02-02

TUS dla dzieci 6-9 lat Trening Umiejętności Społecznych

Grupa TUS przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (zerówka-1 klasa, 2-3 klasa SP) przejawiających trudności w relacjach rówieśniczych i we współpracy (m.in. nieśmiałością, ADHD).

Główne tematy to:

  • rozpoznawanie emocji (własnych i cudzych),
  • wyrażanie emocji,
  • radzenie sobie z negatywnymi emocjami, komunikacja,
  • współpraca, przestrzeganie zasad.

Zajęcia mają formę zabawy w grupie (zabawy tworzącej warunki do ćwiczenia zaplanowanych na dane zajęcia umiejętności) z elementami wspólnego omawiania poruszanych w ramach danych zajęć tematów.

KORZYŚCI

Podczas zajęć dziecko rozwija umiejętności:

  • współpracy z rówieśnikami,
  • rozpoznawania i okazywania emocji,
  • komunikacji – inicjowania i podtrzymywania rozmowy, zadawania pytań,
  • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takimi, jak przegrywanie, czy konflikty,
  • przestrzegania zasad.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Warunkiem uczestnictwa jest odbycie indywidualnej konsultacji, mającej na celu odpowiednie dobranie uczestników.
Grupa będzie liczyć max. 8 uczestników.

PROWADZENIE

Aneta Frąchowicz-Szewczyk i Blanka Wachowicz – psycholodzy od lat prowadzący zajęcia dla dzieci zmagających się z różnego rodzaju trudnościami w zakresie rozwoju umiejętności społecznych.

TERMINY I CENA

Zajęcia będą odbywać się w każą środę w godzinach 17:00 – 17:50.
Początek zajęć w połowie października 2022 r.
Cena – 500 zł miesięcznie.