porady-psychologiczne-radom-02-02

TZA Trening Zastępowania Agresji

Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cel zajęć:

Trening Zastępowania Agresji to uznana na całym świecie metoda wspierająca rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. Pozwala budować szereg konstruktywnych umiejętności stanowiących pozytywną alternatywą dla zachowań destrukcyjnych i agresywnych. Problem z kontrolą emocji u dzieci bardzo często wynika z braku narzędzi i umiejętności niezbędnych do tego, aby zaspokoić swoje potrzeby i osiągnąć zamierzony cel. Podczas zajęć dziecko opanowuje nowe kompetencje, by móc w różnych sytuacjach życia codziennego stosować skuteczne alternatywy zachowań agresywnych. W efekcie dziecko jest w stanie budować satysfakcjonujące i pozytywne relacje z innymi, co przekłada się na jego samopoczucie, kondycję psychiczną i postrzeganie własnej wartości.
Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w zajęciach Treningu Zastępowania Agresji Uczestnicy pracują w grupach liczących  max 8 osób. Trening Zastępowania Agresji obejmuje cykl specjalistycznych zajęć, prowadzonych w oparciu o metodę Arnolda Goldsteina ART. Podczas zajęć dzieci przywołują sytuacje z życia codziennego i w bezpiecznych warunkach, pod okiem doświadczonego terapeuty, ćwiczą nowe umiejętności i sposoby radzenia sobie ze złością.

TZA to metoda, która składa się z 4 modułów:

 • Trening Umiejętności Społecznych;
 • Trening Kontroli Złości;
 • Wnioskowanie Moralne;
 • Trening Empatii.

  Rozbudowana struktura zajęć pozwala na skuteczne rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych. Uczestnictwo w treningach wspiera refleksję dotyczącą zachowań altruistycznych i postaw prospołecznych oraz pomaga budować satysfakcjonujące, empatyczne relacje z innymi. Podczas zajęć wykorzystywane są metody takie jak modelowanie, odgrywanie ról, modelowanie informacji zwrotnych do konkretnych zachowań, trenowanie przeniesienia do sytuacji w życiu codziennym. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach prowadzących do:

 • zwiększenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania emocji i sposobów radzenia sobie z nimi;
 • nabywania umiejętności samokontroli (kontroli zachowania i emocji);
 • rozwijania postaw i zachowań dojrzałych moralnie;
 • zwiększenia dojrzałości emocjonalnej;
 • wzmocnienia prospołecznych zachowań oraz empatii;
 • poprawy jakości relacji rówieśniczych i rodzinnych;
 • rozwiązywania konfliktów oraz asertywnego reagowania;
 • przestrzegania i świadomego respektowania ustalonych zasad;
 • modyfikowania zachowań na bardziej akceptowane społecznie.

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 45 minut, 1 raz tygodniu w cyklach semestralnych.

Informacje Organizacyjne TZA w Centrum Radość Życia

 1. W celu zakwalifikowania się na cykl zajęć Trening Zastępowania Agresji, zapraszamy na indywidualną konsultację rodzica ze specjalistą, który będzie prowadził TZA.
 2. Po odbyciu konsultacji z psychologiem dziecko jest zapisywane na listę osób oczekujących.
 3. Do czasu utworzenia się grupy, dziecko może uczęszczać na spotkania indywidualne z psychologiem.
 4. W momencie utworzenia się grupy (maksymalnie minimalnie 2 os. ), kontaktujemy się w celu umówienia cyklu spotkań.
 5. Zajęcia odbywają się w cyklach po 15 spotkań (w razie potrzeby istnieje możliwość kontynuacji zajęć).
 6. Po zakończonym cyklu TZA zapraszamy na indywidualną konsultację rodzica ze specjalistą w celu omówienia wniosków wynikających z funkcjonowania dziecka na zajęciach oraz ewentualnych obszarów do pracy.

Uczestnicy Treningu dobierani są w grupy w zależności od wieku oraz obszaru pracy na podstawie konsultacji psychologicznej przeprowadzanej przed rozpoczęciem cyklu zajęć.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo.

Po zakończonym Treningu istnieje możliwość wystawienia opinii o uczestniku przez psychologa prowadzącego zajęcia.